گرد و خاک با سه برابر حد مجاز در آبادان و خرمشهر

گرد و خاک با سه برابر حد مجاز آسمان شهرستانهای آبادان و خرمشهر را فرا گرفت.

رییس اداره محیط زیست آبادان گفت: هم اکنون میزان گرد و غبار در منطقه چهارصد و چهل و نه میکروگرم بر متر مکعب معادل سه برابر حد استاندارد است.

سید احمد موسوی آزاد از شهروندان به ویژه کودکان و سالمندان خواست تا بهبود وضعیت هوا از منزل خارج نشوند.

رییس اداره هواشناسی آبادان گفت: به دلیل شکل گیری توده گرد و غبار در جنوب عراق و انتقال بخشهایی از آن بر روی شهرستانهای آبادان و خرمشهر شاهد کاهش دید افقی ناشی از این پدیده هستیم.

سعید ابراهیمیان با بیان اینکه این وضعیت تا اوایل وقت فردا ادامه دارد افزود: هم اکنون دمای هوا در شهرستانهای آبادان و خرمشهر سی و هفت درجه سانتیگراد گزارش شده که نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.

نوشتن دیدگاه