دوره تاریخ شفاهی و پژوهش دفاع مقدس در آبادان برگزار شد

مرحله اول دوره يك​ساله تاریخ شفاهی و پژوهش دفاع مقدس از سوی کانون تخصصی ایثار و شهادت آبادان با همكاری دفتر مطالعات جبهه فرهنگی در آبادان برگزار شد.

احمد یلالی، مدیر کانون تخصصی ایثار و شهادت آبادان گفت: اين كانون فرهنگی ـ هنری با همکاری دفتر مطالعات جبهه فرهنگی، از یک ماه و نيم گذشته دوره یک ساله تاریخ شفاهی و پژوهش دفاع مقدس را در اين شهرستان آغاز كرد.

وی خاطرنشان كرد: این دوره ماهانه با حضور اساتيد دفتر مطالعات جبهه فرهنگی یک تا دو روز در آبادان برگزار می‌شود و بر اساس شناسایی استعدادها که در سطح شهر؛ مساجد، کانون‌ها، ادارات و مدارس انجام شده است، شركت​كنندگان در اين دوره آموزشی حضور می‌يابند.

يلالی با بيان اينكه مرحله اول این دوره جمعه ۱۴ خرداد برگزار شد، گفت: سه مبحث؛ اهمیت تاریخ شفاهی، رصد فعالیت‌های جبهه استکبار در راستای تهاجم فرهنگی و سوژه‌یابی در حوزه دفاع مقدس در این دوره آموزش داده شد.

مدير كانون تخصصی ايثار و شهادت آبادان عنوان كرد: ۳۰ نفر در این دوره شرکت کردند و محمدمهدی رحیمی تدريس این دوره را بر عهده داشت.

نوشتن دیدگاه