آبرسانی به پنج روستای اروندکنار با تانکر همزمان با فرا رسیدن فصل گرما

بخشدار اروندکنار گفت: پنج روستای دهستان نصار از توابع این بخش به دلیل فرارسیدن فصل گرما و قطعی آب شرب بهداشتی با تانکر آبرسانی می شود.

حسنعلی علیدوست افزود: با توجه به شروع فصل گرما، کاهش افت فشار و قطعی آب شرب بهداشتی در روستاهای مچری نصار، ابوصدرین، سعدونی، ازرق و ابوفلفل آبرسانی به 540 خانوار این روستاها با تانکر انجام می شود.

وی اظهار داشت: بر اساس هماهنگی، دو تانکر روزانه آب مورد نیاز بیش از دو هزار نفر از روستائیان دهستان نصار اروندکنار را تامین می کند.

علیدوست گفت: با اقدامات صورت گرفته در تلمبه خانه شهید درویشی برای تقویت فشار آب در روستاهای بخش اروندکنار، از روز جمعه گذشته آب مورد نیاز این روستاها از طریق خط لوله آب روستایی تامین می شود.

وی گفت: با افزایش میزان سهمیه آب و افزایش پمپ های ایستگاه تقویت آب در مسیر آبادان به اروندکنار وضعیت آب شرب شهر اروندکنار تامین شده و مشکلی در این خصوص نیست.

بخشدار اروندکنار همچنین، تامین اعتبار و اجرای سریع خط انتقال آب غدیر از تصفیه آب جامع شهرستان آبادان به تصفیه خانه شهید کشتکار را خواستار شد و اظهار داشت: با اجرای این طرح بخشی از آب مورد نیاز بخش اروندکنار از آب غدیر تامین می شود.

نوشتن دیدگاه