شایعه عزل شهردار آبادان تکذیب شد

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان اخبار منتشر شده در برخی شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی مبنی بر عزل شهردار آبادان از سوی شورای شهر را تکذیب کرد.

سید فیاض موسوی با تکذیب شایعات عزل شهردار آبادان، تصریح کرد: نامه هایی از سوی شورا به شهردار ارسال شده و به آقای شیرازی به عنوان شهردار آبادان نیز 10 روز فرصت پاسخگویی داده می شود تا در خصوص پرسش های اعضای شورای شهر پاسخگو باشد و پاسخ وی نیز در صحن علنی شورا مطرح می شود.

موسوی با بیان قوانین مربوط به این موضوع، گفت: اگر پاسخ های شهردار، حداقل پنج عضو از 13 عضو شورای شهر را قانع نکند، دوباره از وی دعوت می شود تا بیشتر در این خصوص توضیح و پاسخ دهد و پس از این مرحله است که می توان در خصوص این شایعه بحث کرد.

پس از آخرین نشست علنی شورای شهر آبادان، اخباری مبنی بر استیضاح شهردار آبادان از سوی اعضای شورای شهر مطرح و روز چهارشنبه نیز شایعاتی مبنی بر عزل وی از سوی شورای شهر در فضای مجازی منتشر شد.

نوشتن دیدگاه