برقراری پرواز شرکت هواپیمایی تابان در مسیر مشهد – آبادان – مشهد

شرکت هواپیمایی تابان شمار پروازهای فرودگاه آبادان را به ۱۴۰ پرواز رساند.

مدیر فرودگاه آبادان گفت: مثلث همجواری منطقه با مرز کشور عراق، مسافران عراقی و فرودگاه آبادان یک مثلث تغییر و تحول می تواند باشد اگر با راهکار استراتژیک هدایت شود.

غلامرضا دهقانی زاده افزود: شرکت هواپیمایی تابان با استفاده از این ظرفیت اقدام به برقراری پرواز در مسیر مشهد – آبادان - مشهد در روزهای دوشنبه و پنج شنبه کرده است.

وی گفت: با برقراری این پروازها شمار پروازهای فرودگاه آبادان به بیش از 140 پرواز هفتگی رسید و بیش از 30 پرواز در مسیر آبادان – مشهد و بلعکس فعال گردید.

گفتنی است: در حال حاضر فرودگاه آبادان در مسیرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، بندرعباس، کویت و شارجه با همکاری شرکت های هواپیمایی ایران ایر، ایران ایر تور،آسمان، کیش، زاگرس، قشم ایر، تابان، آتا و ایرعربیا ارائه خدمات می نمایمی کند.

نوشتن دیدگاه