اعزام تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی آبادان به بیش از 1500 ماموریت

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان از اعزام تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی این دانشکده به هزار و 506 مأموریت در ماه گذشته خبر داد.

شهرام مقام اظهار کرد: تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در یک ماه گذشته در مناطق تحت پوشش این مجموعه به صورت دقیق به یک هزار و 506 مأموریت اعزام شدند.

وی ضمن توضیح بیشتر در خصوص اعزام تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان به این ماموریت‌ها، اضافه کرد: تعداد 524 مأموریت انجام شده متعلق به شهرستان آبادان بود و بعد از این منطقه خرمشهر و شادگان بیشترین تعداد مأموریت را داشتند.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان از مأموریت‌های تصادفی انجام شده گفت و خاطرنشان کرد: تعداد 250 مأموریت تصادفی منتج به اعزام حادثه‌دیدگان به نزدیک‌ترین بیمارستان محل تصادف شده و 26 مورد نیز با انجام درمان در محل، مأموریت پایان پذیرفت.

وی ادامه داد: در مأموریت‌های غیرتصادفی در یک ماه گذشته بیش از 393 مأموریت نیاز به اعزام به بیمارستان احساس شده و 265 نفر نیز در محل توسط تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان درمان شدند.

نوشتن دیدگاه