شهبازی: کیفیت اجناس مهمترین راهبرد در تثبیت اشتغال زایی شرکتهای تولیدی است

فرماندار آبادان از حفظ کیفیت اجناس به عنوان مهمترین راهبرد در تثبیت اشتغال زایی شرکتهای تولیدی در این شهر نام برد.

عزیزاله شهبازی با اشاره به برگزاری جلسه ای به منظور ساماندهی پوشاک مدارس برای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: این جلسه با محوریت تامین مایحتاج دانش آموزان بی بضاعت و با حمایت اصناف، شرکتها و کارآفرینان شهرستان برگزار شد.

وی افزود: سیاست حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت بایستی به صورت راهبردی برنامه ریزی و دنبال شود.

فرماندار آبادان با اشاره به طراحی برنامه هایی در سال گذشته که منجر به انعقاد قراردادهایی برای حمایت از دانش آموزانی که برای ورود به مدرسه با مشکلاتی مواجه هستند، تصریح کرد: سیاست راهبردی ما در جهت رونق تولید و صنعت در آبادان با حفظ کیفیت اجناس است و در این خصوص بایستی شرکتها و تولیدیهای پای کار بیایند که توانایی و ظرفیت بالایی به لحاظ تولید اجناس با کیفیت داشته باشند.

وی اضافه کرد: این سیاست حمایتی می تواند برای آبادان جنبه ی برد، برد داشته باشد، به طور قطع حمایت از شرکت های تولیدی داخلی علاوه بر تقویت نیروهای خدماتی در آن شرکتها که بعضا افراد ناتوان جسمی و تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند نفع زیادی را عاید شرکتها می کند.

شهبازی با تاکید بر اینکه حفظ کیفیت اجناس یکی از مهمترین راهبردها در تثبیت اشتغال زایی شرکتها ی تولیدی خواهد بود، گفت: به منظور کمک به دانش آموزان کم بضاعت و بی بضاعت بایستی اداره آموزش و پرورش آبادان نسبت به تهیه و ارسال آمار مدارس با ذکر نام و آمار دقیق دانش آموزان به تفکیک دختر و پسر به فرمانداری اقدام کند.

وی افزود: در این جلسه همچنین بر ابلاغ سیاست های کلی آموزش و پرورش به آموزشگاهها در قالب برگزاری جلسات ماهانه با مدیران آموزشگاهها و مدیریت آموزش و پرورش اروندکنار از طریق مدیریت آموزش و پرورش آبادان تاکید شد.

 

اختصاص سهمیه به دانش آموزان نیازمند

فرماندار آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان در خصوص الزام واحدهای تولیدی نسبت به اختصاص ۵ درصد از کل سهمیه قرارداد خود به دانش آموزان کم بضاعت و بی بضاعت اظهار کرد: مقرر شد تا از اداره آموزش و پرورش آبادان در خصوص افزایش این ظرفیت تا ۱۰ درصد اقدامات و رایزنیهای لازم را به انجام برساند.

شهبازی تصریح کرد: البته با در نظر گرفتن ضرورت نظارت بر آموزشگاهها جهت رعایت الزامات، قرار شد تا حراست آموزش و پرورش آبادان با همراهی صدا و سیمای مرکز آبادان در زمینه اطلاع رسانی به شهروندان نسبت به تشکیل جلسه ی ستاد و تصمیمات اتخاذ شده، موضوع عدم تحمیل خرید البسه از نقاط مشخص شده توسط آموزش و پرورش را نیز به مردم اطلاع دهد.

وی از تشکیل کمیته ای شامل نماینده فرمانداری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آبادان، رئیس صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه پوشاک تشکیل با هدف شناخت ظرفیت شهرستان در طرح ساماندهی پوشاک مدارس ظرف مدت ۵ روز خبر داد و گفت: به منظور نظارت بر کیفیت و قیمت البسه تولیدی کمیته ای شامل نمایندگان اتاق اصناف، اتحادیه ی پوشاک، تعزیرات حکومتی، حراست و بازرسی آموزش و پرورش تشکیل شد که گزارشات مربوطه را در اختیار مدیریت آموزش و پرورش آبادان قرار می دهد.

شهبازی در پایان از تشکیل کمیته قیمت گذاری با محوریت اداره ی آموزش و پرورش آبادان و عضویت اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه ی پوشاک به عنوان دیگر مصوبات جلسه مذکور نام برد.

نوشتن دیدگاه