رشد ۲۰ درصدی جمعیت آبادان از سال ۹۲ تاکنون

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان از رشد ۲۰ درصدی جمعیت آبادان از سال ۹۲ تاکنون خبر داد.

عزیزاله شهبازی در آئین افتتاح تالار بورس منطقه آزاد اروند با ابراز خرسندی از راه اندازی تالار بورس منطقه که در جهت توسعه و رونق اقتصادی منطقه انجام شده است، گفت: امید است تا تمامی مردم از حاشیه، متن و مرکز و حتی روستاها از برنامه های راهبردی منطقه آزاد اروند بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه در سرشماری ۹۰ رشد جمعیتی شهرستان آبادان منفی ۴.۶ بوده است، افزود: پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و تسری منطقه آزاد اروند به شهرهای آبادان و خرمشهر، جمعیت آبادان بر اساس زیج حیاتی استفاده شده (از رفرنسهای قابل استناد در حوزه جمعیت شناسی است) رشدی معادل ۲۰ درصد را از سال ۹۲ تاکنون نشان می دهد.

فرماندار ویژه آبادان اظهار کرد: خوشبختانه فعالیت سازمان منطقه آزاد اروند در بخشهای مختلف به ویژه در بحث اطلاع رسانی و انجام کارهای تبلیغاتی امید به ماندگاری را در شهرهای آبادان و خرمشهر افزون تر کند.

شهبازی از راه اندازی تالار بورس به عنوان یک کار بزرگ در حوزه اقتصادی نام برد و تصریح کرد: بورس آینه تمام نمای صنعت یک کشور است، اگر نبض خوب بزند و قلب که بورس است خوب کار کند به طور قطع اقتصاد منطقه به کار است و رونق کسب و کار هم جریان دارد.

نوشتن دیدگاه