تصویر / بازدید فتاح از خانه مددجویان کمیته امداد آبادان و خرمشهر‎

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور از خانه های مددجویان کمیته امداد خمینی (ره) شهرهای آبادان و خرمشهر بازدید کرد.

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

نوشتن دیدگاه