مکوندی: هیات بازرسی پذیرای گزارشات مردمی از شهرداری آبادان است

نایب رئیس شورای شهر آبادان گفت: در حین حضور هیأت بازرسی استان در شهرداری آبادان، مردم می‌توانند با مراجعه به این نهاد موضوعات خود را با بازرسان مطرح کنند.

عبدالحسین مکوندی در رابطه با استقرار هیأت بازرسی استان در شهرداری این شهر اظهار کرد: این هیأت هر ساله ارگانی را مورد بازرسی قرار می‌دهد و امسال نیز قرعه به نام شهرداری آبادان افتاده است.

وی ادامه داد: این کارگروه پیش از این قرار بود در اواخر سال 94 در آبادان استقرار یابد که بنا بر دلایلی این موضوع به تعویق افتاد.

نایب رئیس شورای شهر آبادان تصریح کرد: این کارگروه به مدت دو ماه در شهرداری آبادان به کار‌های بازرسی و حساب‌رسی خواهند پرداخت.

مکوندی در رابطه احتمال گزارش هرگونه تخلف از شهرداری آبادان با هیأت بازرسی و تصمیم آنان بر استقرار در این ارگان برای بازرسی عنوان کرد: این کارگروه آیتم‌هایی را در نظر دارد و همه ساله برای بازرسی در هر ارگانی پیگیر این موضوعات خواهد بود که حوزه‌هایی از جمله حساب‌رسی و پروژه‌های عمرانی را نیز شامل می شود.

وی خاطرنشان‌کرد: گزارشات مردمی نیز در این بازرسی‌ها دخیل است و در حین حضور بازرسان در شهردرای آبادان، مردم می‌توانند با مراجعه به این نهاد موضوعات خود را با بازرسان مطرح کنند.

نوشتن دیدگاه