راه اندازی شبکه داخلی و ارتباط رادیویی میان گمرکات آبادان

مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از راه اندازی شبکه داخلی و ارتباط رادیویی میان گمرکات آبادان خبر داد.

رضا سفاری با اشاره به نصب و راه اندازی این سامانه توسط اداره بنادر و دریانوردی آبادان اظهار کرد: با راه اندازی این شبکه گمرکات آبادان شامل آبادان، اروندکنار و چوئبده از این پس می توانند به صورت داخلی با یکدیگر ارتباط رادیویی داشته باشند.

وی از تسهیل در امور گمرکی میان بنادر آبادان، چوئبده و اروندکنار به عنوان مهمترین مزیت راه اندازی این شبکه رادیویی داخلی نام برد و افزود: این اقدام در راستای تامین رفاه بیشتر صاحبان کالا وسرعت بخشی به عملیات تخلیه و بارگیری انجام شده است.

به گفته مدیر بنادر و دریانوردی آبادان، این پروژه از اهداف پیش بینی شده واحد طرح و توسعه اداره بنادر و دریانوردی آبادان در سال ۹۴ بود که پس از انعقاد قرار داد در نهم آبان ماه سال گذشته کار توسط کارشناسان واحد آمار و انفورماتیک این اداره آغاز و با صرف اعتباری معادل ۲۵۰ میلیون ریال به انجام و اتمام رسیده است.

سفاری اضافه کرد: در بندر چوئبده چهار پست ارتباط داخلی و در بندر اروندکنار نیز پنج پست داخلی و لینک ارتباط بی سیم با استفاده از دکلهای مستقر شده در بنادر تابعه به گمرک آبادان متصل می شوند.

وی در پایان عنوان کرد: تمامی ملزومات، دکلها و سیستم های ارتباطی پس از گذر از مرحله انجام تستهای آزمایشی به طور کامل در اختیار اداره کل گمرک آبادان قرار گرفت.

نوشتن دیدگاه