طرح جامع گردشگری منطقه آزاد اروند تدوین می شود

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند از تدوین طرح جامع گردشگری این منطقه خبر داد.

مهدی اسدیان با اشاره به دریافت سوابق کاری دو شرکت اروپایی (اسپانیا و ایتالیا) اظهار کرد: پس از بررسی مستندات کاری ارائه شده شرکتها و بر اساس نظر هیات مدیره سازمان، شرکت اسپانیایی «ایدوم» برای انجام این کار انتخاب شد.

وی افزود: در زمان حاضر با مشخص شدن شرکت مربوطه برای تهیه و تدوین طرح جامع گردشگری منطقه آزاد اروند، در مرحله عقد قرارداد، شرح خدمات و تهیه تیم کارشناسی هستیم.

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه طرح جامع مهمترین اتفاق قابل انجام در هر حوزه ای به شمار می رود، اضافه کرد: طرح جامع گردشگری می تواند به عنوان نقشه راه ما در انجام امور محوله از کوچکترین تا عالی ترین اهداف مربوطه ما باشد، ضمن آنکه سبب دریافت ما از به روزترین و جدیدترین پیشنهادات و بومی سازی آنها متناسب با فرهنگ و نیاز منطقه شود.

وی با اشاره به سابقه روشن شرکت اسپانیایی برای انجام این کار (حتی سابقه کار با شرکتهای ایرانی) تصریح کرد: بر اساس روند حرکتی این اقدام، شروع قرارداد انجام کار تا پیش از شهریور ماه امسال و به مدت یک سال خواهد بود.

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند یادآور شد: در کنار آن، یک تیم کارشناسی، یک شرکت عامل چهارم و تعداد نخبگان موضوعی داریم که در جلسات مختلف و بر اساس موضوعیت هر کدام از این نخبگان برای حضور دعوت می شوند، قصدمان تحویل یک طرح جامع و کامل در زمینه گردشگری منطقه آزاد اروند است.

اسدیان با توضیح اینکه طرح جامع بایستی بتواند به نیازهای ما در تمامی موارد اعم از فرهنگ، آب و هوا، قومیتها، شهرها و حتی کشورهای اطراف پاسخ دهد، گفت: طرح جامع گردشگری بر اساس شاخصها، موضوعیت و موارد تعیین شده از سوی ما توسط شرکت مذکور طراحی، تهیه و تدوین می شود.

نوشتن دیدگاه