موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانک‌های خصوصی در مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور از موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانک‌های خصوصی در مناطق آزاد ایران خبر داد.

اکبر ترکان از موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانک‌های خصوصی (آف شور بانک) خبر داد و گفت: ۱۸ تقاضا از سوی سرمایه گذاران ایرانی برای تاسیس بانک‌های خصوصی در مناطق آزاد به بانک مرکزی ارائه شده است که متقاضیان آنها تماما ایرانی هستند و بانک مرکزی با تعدادی از آنها موافقت کرده است.

مشاور رئیس جمهور در پاسخ به پرسش مهر افزود: سرمایه راه اندازی این بانک‌ها از سوی سرمایه گذار ایرانی تامین شده و آنها تکاپوی لازم برای تامین سرمایه مدنظر بانک مرکزی را دارند، البته هیچ گونه محدودیتی برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی یا تاسیس بانک خارجی و خرید سهام از سوی سرمایه گذاران غیر ایرانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: دولت هیچ گونه سهم و یا دخل و تصرفی در آف شور بانک‌ها نخواهد داشت و ۱۰۰ درصد سهام مربوط به سهامداران خصوصی است.

ترکان همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: بر اساس این سیاست ها که در بند ۱۱ آن مشخص است به حوزه مناطق آزاد توجه شده است.

تسهیل و رونق تولید، اشتغال و فناوری های پیشرفته، تامین نیازهای ضروری و مالی از خارج از کشور و تبدیل شدن این مناطق به پایگاه های صادرات مدنظر قرار گرفته است که تمامی مناطق آزاد برنامه های خود را بر محور این اهداف تدوین کرده اند.

وی ادامه داد: به هر حال باید شرایطی در مناطق آزاد مهیا شود که جذابیت و سودآوری تولید در آنها بیش از مناطق دیگر باشد و این بخش از کشور مسئولیت توسعه صادرات یا واردات فناوری های پیشرفته را به دوش کشد.

نوشتن دیدگاه