تجلیل از بر‌ترین آثار جشنواره مطبوعات آبادان

طی آئینی از بر‌ترین آثار ارسال شده به دومین جشنواره مطبوعات شهری آبادان تجلیل می‌شود.

سال گذشته و در روز خبرنگار، جنامی «رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان» پیشنهاد برگزاری جشنواره رسانه‌ها را در آبادان عنوان کرد و گفته بود: در شهر آبادان تعداد بالای رسانه‌ها یک امتیاز برای این شهر است و باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای آبادان به شکل مطلوب استفاده شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان با تاکید اینکه لزوم برگزاری جشنواره رسانه‌ها در آبادان بیش از پیش احساس می‌شود، افزوده بود: باید به صورت سالانه به بهترین آثار خبرنگاران آبادانی جوایزی اهدا شود تا از این طریق آن‌ها برای فعالیت‌های خود انگیزه بالایی داشته باشند.

پس از گذشت چند ماه از پیشنهاد این عضو شورای اسلامی شهر آبادان، فراخوان جشنواره‌ای به نام «دومین جشنواره مطبوعات شهری آبادان» صادر شد و اصحاب رسانه آبادان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

حالا قرار است در روز شنبه، بیست و پنجم اردیبهشت ماه، پیشنهاد رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان عملی شود و در آئینی که ساعت ۱۰ صبح در سینما مهر آبادان برگزار می‌شود از بر‌ترین آثار خبرنگاران این شهر تجلیل شود.

هر فردی که در این جشنواره شرکت کرده است به این امید بوده که با یک نقد منصفانه و داوری بی‌طرفانه مواجه شود.

به طور یقین اگر رسانه‌ها و مطبوعات را فضای مردمسالاری و دموکراسی یک رکن تلقی کنیم و آن را از شاخص‌های جامعه ی توسعه یافته بدانیم، هر لطمه‌ای که به فضای رسانه وارد شود، زمان زیادی لازم است تا تبعات آن جبران شود.

امید است که برگزارکنندگان این جشنواره به گونه‌ای عمل کنند که مسیر برای برگزاری جشنواره‌های مطبوعات شهری در سال‌های آینده نیز هموار شود.

نوشتن دیدگاه