اقدام هولناک مرد دستفروش در آبادان

دستفروش آبادانی زمانی که دید ماموران شهرداری آبادان همسرش را هل داده‌اند ابتدا اقدام به خودزنی کرد و قصد کشتن فرزندش را داشت که ناکام ماند.

عصر سه‌شنبه ماموران شهرداری آبادان در حال جمع‌آوری گاری ترشی فروشی خانواده‌ای بودند که ناگهان حادثه‌ای باورنکردنی رخ داد.

قادر وقتی دید ماموران شهرداری اجناسشان را جلوی چشمش روی زمین ریخته‌اند عصبانی شد و خواست مانع این کار شود اما ماموران بی‌‌توجه به خواسته وی حتی وقتی همسر قادر می‌خواست از این کار جلوگیری کند وی را هل دادند که در همین زمان قادر کنترلش را از دست داد و با چاقویی که در دست داشت شروع به خودزنی کرد.

همزمان پلیس نیز در جریان این حادثه قرار گرفت و خودش را به محل حادثه در خیابان امیری رساند.

زمانی که پلیس می‌خواست از خودزنی مرد دستفروش جلوگیری کند او فرزندش را گرفت و گفت اگر اجازه کاسبی ندهند او را خواهد کشت.

بدین ترتیب نیروهای امنیتی سریعا جو را آرام ساختند.

همسر قادر نیز در اظهاراتش به پلیس گفت: دوشنبه شب همسرم به دلیل اینکه نتوانسته بود اجناس را بفروشد و غذای مورد نظرمان را تهیه کند خودش را دار زده بود که اگر لحظه‌ای دیرتر متوجه می‌شدیم دیگر کنارمان نبود.

این زن بیان کرد: اگر شهرداری برای کسبه جایی را فراهم کند تا ما بتوانیم نام حلال سر سفره‌مان ببریم و اجناسمان را به فروش برسانیم هرگز از این اتفاقات رخ نمی‌دهد اما متاسفانه بارها شاهد خودسوزی و درگیری کسبه با شهرداری بوده و هستیم.

مجریان شهرداری درصدد ایجاد طرحی برای افراد کسبه هستند تا دیگر چنین اتفاقات ناگواری رخ ندهد.

نوشتن دیدگاه