راه اندازی «پنجره واحد سرمایه گذاری» در دستور کار منطقه آزاد اروند

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند از راه اندازی «پنجره واحد سرمایه گذاری» به عنوان برنامه بعدی این سازمان نام برد.

محمدرضا معتمدی با اشاره به رشد ۶۶ درصدی جذب سرمایه گذاری در سال گذشته نسبت به سال ۹۳، اظهار کرد: این موضوع نشان از تمرکز سازمان منطقه آزاد اروند بر جذب حداکثری سرمایه گذاری ها در این منطقه دارد.

رویکرد این سازمان در هدف گذاری سیاست های پسابرجام، جذب حداکثری سرمایه گذاری های خارجی و داخلی و ایجاد زیر ساخت های مالی و بانکی برای حضور این سرمایه گذاران است.

وی در بخشی از سخنان خود موضوع راه اندازی «پنجره واحد» در این سازمان برای پاسخ گویی و سیستم سازی جهت جذب، حفظ و راهبری روند مثبت و امیدوار کننده جذب سرمایه گذاری ها و بهره گیری از تجارب و دستاوردهای مشابه در داخل و خارج از کشور را امری ضروری خواند و اظهار کرد: به همین منظور موضوع راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری و پنجره واحد در تعاقب آن با هدف تکمیل این فرآیند در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

معتمدی، در تشریح وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری، که با حضور تمامی بخش های ذیربط سازمان اعم از نمایندگان گمرک، صنعت، محیط زیست، اداره ثبت شرکت ها، بازرگانی، شهرک های صنعتی، عمران و شهرسازی، حقوقی، اداره صدور مجوزها و غیره راه اندازی شد، تصریح کرد: تسهیل در امور و پرهیز از سرگردانی و مراجعات مکرر سرمایه گذار به بخش ها و اتاق های مختلف از جمله پیامدهای مثبت راه اندازی این مرکز به شمار می رود.

 

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در این مرکز خدماتی همچون ثبت شرکت، صدور مجوزهای فعالیت سرمایه گذاری و بهره برداری، لحاظ معافیت ها، ارزش افزوده گمرکی تولید کنندگان، جانمایی زمین، عقد قرارداد سرمایه گذاری، صدور مجوزهای زیست محیطی، ارائه ضوابط و سایر خدمات مرتبط و مورد نیاز سرمایه گذار در یک فضا و محیط واحد ارائه می شود.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر انجام خدمات گمرکی، ثبت شرکت ها و بخشی از خدمات سرمایه گذاری به صورت الکترونیکی در هر واحد انجام می شود، افزود: برنامه بعدی سازمان، تسهیل فرآیندها و سیستم خدمات سرمایه گذاری، تجمیع و یکپارچه سازی نرم افزارهای حوزه های مختلف تحت عنوان «پنجره واحد سرمایه گذاری» است.

معتمدی اظهار کرد: موضوع طراحی سیستم و تهیه نرم افزار مربوطه در زمان حاضر در دست اقدام است و گام مهم بعدی سازمان منطقه آزاد اروند در مکانیزاسیون کردن تمام فرآیندها و رویه های خدمات سرمایه گذاری است.

وی در پایان، از عملکرد برخی سایت های خبری در انتشار اخبار غیر مستند و مستدل و فاقد موضوعیت در خصوص مرکز خدمات سرمایه گذاری و پنجره واحد تصریح کرد: به طور قطع انتشار اخبار و مطالب مبهم، غیر سازنده و تخریبی علاوه بر جای گذاشتن نتایج و پیامدهای منفی، شتاب سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در منطقه را با کندی مواجه می کند.

نوشتن دیدگاه