مالباختگان لنج های سوخته آبادان در پیچ و خم دریافت خسارت

مالباختگان شناورهای تجاری كه شانزدهم بهمن ماه سال گذشته در اروندرود دچار آتش سوزی شده بود، در نامه ای به مسئولان محلی، پرداخت خسارت بیمه ای خود را خواستار شدند.

شانزدهم بهمن ماه سال گذشته بود كه خبر آتش سوزی هشت فروند شناور تجاری حامل اجناس تجاری در اروند رود مانند بمب خبری در رسانه ها انتشار یافت و این رخداد، خسارت فراوانی به صاحبان كالاها وارد كرد.

اگرچه این رخداد، خسارت جانی نداشت، مالكان لنج ها را با مشكل مواجه كرده و جنس بسیاری از بازرگانان و فعالان اقتصادی محدوده منطقه آزاد اروند را به خاكستر تبدیل كرد.

اگرچه عامل اصلی این آتش سوزی مشخص نشد، ولی به گفته مجید فرحانی پور رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان، لنج های آتش گرفته از چوب بود كه برای ورود نكردن آب به داخل آنها، روغن كوسه به بدنه این لنج ها زده می شد.

بر اساس این سخنان، روغن كوسه همانند باروت عمل می كند و به دلیل اینكه لنج ها در كنار یكدیگر قرار داشتند، آتش به سایر لنج ها سرایت كرده بود.

حالا پس از گذشت سه ماه از آن واقعه، بازرگان خسارت دیده و صاحبان صنوفی كه اجناس آنان در آتش سوخت، به دنبال دریافت خسارت كالایی هستند كه به خاكستر تبدیل شده است و برای تحقق این مهم، از نامه نگاری به مسئولان گرفته تا مراجعه به رسانه ها را دنبال کرده اند.

 

جمع زیادی از خسارت دیدگان در نامه ای به مسئولان شهرستان آبادان رسیدگی به درخواست و پرداخت خسارت بیمه را خواستار شدند.

در این نامه آمده است، ما جمعی از كسبه سابق بازار كادوس 4 كه سال 94 دچار اتش سوزری شد و صاحبان صنوفی كه در آتش سوزی شناورها، تمامی اموال و مایملك خود را در یك آتش سوزی ساده از دست داده ایم.

این نامه می افزاید: با توجه به اینكه تمامی اجناس سوخته شده به صورت قانونی و رسمی خریداری شده بود، به دلیل تكمیل نشدن ساختمان كادوس 4 و ضعف سیستم برق و نبود رعایت نكات ایمنی و اطفاء آتش، تمامی ساختمان و اجناس آن سوخت.

در ادامه این نامه امده است: در آتش سوزی لنج های تجاری نیز، به دلیل نبود پرسنل كافی و ترافیك بالای كشتی و نبود سیستم مجهز آتش نشانی، شاهد این رخداد تلخ بودیم.

صاحبان این كالاها در ادامه نامه خود آورده اند: این دو اتفاق، ضربه سنگینی به ما در حرفه تجاری و زندگی شخصی زد و وام و قرض های سنگین به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شد.

نویسندگان این نامه افزوده اند: از مسئولان شهرستانی می خواهیم، تمامی اقداماتی كه برای كمك لازم است را دریغ نكرده و مساعدت كنید.

 

'م - ح' یكی از مالباختگان در آتش سوزی شناورهای اروندرود در این خصوص گفت: همه سرمایه مالی ام در این آتش از بین رفت، ولی هنوز جواب مشخصی از سوی بیمه یا دادگستری به ما داده نشد.

وی اظهار داشت: بیمه باید درصد خسارت وارد شده به افرادی كه در این آتش سوزی دچار خسارت شدند را پرداخت كند، ولی تاكنون این مهم روی نداده است.

وی افزود: در این آتش سوزی تعلل آتش نشانی بنادر و دریانوردی آبادان مشهود بود، زیرا پرسنل به اندازه كافی برای مهار آتش را نداشت.

'ر - ر' دیگر مالباخته در حادثه آتش سوزی مجتمع تجاری كادوس 4 نیز گفت: حدود دو سال از حادثه آتش سوزی این مجتمع تجاری می گذرد، ولی هنوز خسارتی از بیمه به مالباختگان پرداخت نشده است.

وی اظهار داشت: با قرض و وام سنگین یك باب مغازه برای گذران امور زندگی در كادوس 4 دایر كردم كه در آتش سوزی همه سرمایه خود را از دست دادم.

وی ادامه داد: برای دریافت خسارت به بیمه و دادگستری مراجعه كردم، ولی پاسخ مشخصی دریافت نكردم.

این مالباخته افزود: جبران این خسارت برای ما ممكن نیست و امید داشتیم، نهادهای مسئول بیمه و فرمانداری به همراه دادگستری به كمك ما بیاید.

'ا - ص' دیگر مالباخته آبادانی در آتش سوزی كادوس و لنج های تجاری نیز گفت: پس از گذشت چند ماه از وقوع آتش سوزی لنج ها هنوز هیچ كمكی از سوی بیمه به مالباختگان نشده است و انتظار می رود از سوی بیمه خسارت وارد شده به مالباختگان تعلق گیرد.

وی اظهار داشت: البته پس از آتش سوزی لنج ها، قرار بود نشستی با مالباختگان برگزار شود، ولی این نشست پس از گذشت چهار ماه هنوز برگزار نشده است.

وی تصریح كرد: آتش سوزی لنج ها به دلیل ترافیك در اداره بنادر و دریانوردی صورت گرفت ولی این نهادها جوابگو نوده و از مسئولیت شانه خالی می كنند.

وی ادامه داد: تجربه كادوس 4 نشان داد كه آتش نشانی آبادان كمبودهای زیادی از جمله نداشتن نیروهای متخصص و امكانات دارد.

 

 

گزارش: مسعود گادار

نوشتن دیدگاه