برگزاری دوره فنی حرفه‌ای پرورش گاومیش برای زندانیان آبادان

مدیر جهاد کشاورزی آبادان از برگزاری دوره فنی و حرفه‌ای پرورش گاومیش برای زندانیان این شهر خبر داد.

ناجی شهیب‌زاده امروز اظهار کرد: به دنبال تفاهمنامه‌ای که بین سازمان جهاد کشاورزی و اداره زندان‌ها صورت گرفته، جهاد کشاورزی آبادان در راستای ایجاد انگیزه و پرورش ایده جهت کارآفرینی پس از آزادی، اقدام به برگزاری دوره فنی حرفه‌ای پرورش گاومیش برای زندانیان آبادان کرد.

وی از آموزش‌های فنی و مهارتی به عنوان یک عامل تعیین کننده در پیشگیری از وقوع جرم در زندانیان و بازگشت مجدد آنان به زندان اشاره کرد و افزود: این دوره 10 روزه برای 250 نفر و در محل زندان آبادان توسط کارشناسان اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی آبادان برگزار شد که مورد استقبال زندانیان نیز قرار گرفت.

مدیر اداره جهاد کشاورزی آبادان تاکید کرد: پس از پایان این دوره ها به مددکارانی که در آزمون پایان دوره نمره قبولی کسب کنند مدرک فنی حرفه‌ای اعطا می‌شود.

نوشتن دیدگاه