میدری: انتصابات بر اساس روابط فردی احساس تبعیض را تشدید می‌کند

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: انتصابات بر اساس روابط فردی، احساس تبعیض را تشدید می‌کند و این احساس تبعیض می‌تواند مربوط به آحاد افراد باشد. برای برون رفت از مشکلات باید بین نخبگان، مسئولان و نمایندگان در خوزستان وفاق باشد.

احمد میدری در خصوص وضعیت استان و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات آن اظهار کرد: در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی همواره نه یک مشکل، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات و در حوزه‌های مختلف وجود دارد اما مهم‌ترین مسأله این است که چگونه نخبگان و مسئولان استان در بخش‌های مختلف بتوانند وفاق ایجاد کنند.

وی افزود: به طور مثال میزان وفاق بین نمایندگان مجلس در سرنوشت استان بسیار تعیین کننده است، اتفاق نظر در خصوص سمت‌های مدیریتی چه در شرکت‌ها و تعیین مسئولان و همکاری با استانداری در وضعیت استان بسیار تأثیرگذار است و این عنصر می‌تواند بیشترین تأثیر را در وضعیت اقتصاد استان داشته باشد.

میدری گفت: این‌که نمی‌توان در خصوص معیارها به توافق رسید و سپس انتصابات بر اساس روابط فردی تعیین شود، احساس تبعیض را تشدید می‌کند و این احساس تبعیض می‌تواند مربوط به آحاد افراد باشد؛ بنابراین در خصوص معیارها باید وفاق صورت گیرد.

نوشتن دیدگاه