خيابان های اصلی آبادان در تسخير دستفروشان

در خيابان هاي پر تردد آبادان حضور پر رنگ دستفروشاني ديده مي شود كه با بساط خود، آسايش شهروندان را سلب كرده اند.

كمتر كسي است كه اين واقعيت را نداند كه جوانان آباداني به دلايل ويژه ‌اي كه همچنان بر اين شهر حاكم است، بيش از جوانان در ساير نقاط كشور با معضل بيكاري دست‌ و پنجه نرم مي ‌كنند، يكي از راه ‌هايي كه آنها براي مقابله با اين وضعيت يافته‌ اند اقدام به خرده ‌فروشي سيار يا همان دستفروشي است.

حاشيه بيمارستان شهيد بهشتي آبادان كه پايگاه بهداشتي شهرستان نيز محسوب مي شود، به محل تجمع دستفروشان و فروشندگان ماهي تازه و تره بار تبديل شده است، اجتماعي كه سلامت شهروندان را از سويي به مخاطره انداخته و افزايش ترافيك خودرو را در اين محل باعث شده است.

صداي دستفروشان با بلندگو از گوشه و كنار به گوش مي رسد، يكي از حراج ميوه ها مي گويد و ديگري از ارزاني تره بار، ديگري از فروش ماهي و ميگو.

در آبادان دستفروش ها در پياده رو خيابان ها ديده مي شوند، ولي به تازگي برخي مواقع خيابان نيز به تسخير دستفروشان در آمده و تا چشم كار مي كند فقط دستفروش ديده مي شود.

دستفروش هايي هميشگي با جاهايي ثابت! به طوري كه جاي هر كدام از دستفروش ها با فضاهايي اسفناك مشخص شده است.

 

اينجا بازار بساطي ها و دستفروشاني است كه از سرتاسر استان خوزستان جمع شده اند و گويي قانوني نمي شناسند، بساطي هايي كه خيابان هاي شهر را زخم كرده اند تمامي ندارند، با رشد قارچ گونه هر روز تعدادشان بيشتر شده و تمامي وسعت خيابان هاي شهر را در اختيار خود قرار داده اند.

دستفروشي را شغلي كاذب به حساب مي ‌آورند كه علاوه بر پنهان كردن بسياري از آسيب هاي اجتماعي در خود، معضلي به نام سد معبر مهمترين ثمره آن است، اما سد معبر در خيابان هاي آبادان به گونه اي است كه اگر اتفاقي صورت گيرد نه خودرو آتش نشاني و نه حتي ماشين پليس يا هر وسيله نقليه ديگر امكان حضور را نخواهد داشت، اگر در منزلي بيماري نياز به اورژانس داشته باشد، اگر جايي دچار حريق شود يا مكاني مورد دستبرد سارقان قرار گيرد امكان حضور نيروي امدادگري به سختي خواهد بود.

بازار از مهم ترين فضاهاي موجود در شهر و قلب تپنده آن محسوب مي شود، ولي خيابان هاي ته لنجي ها و اطراف بيمارستان شهيد بهشتي حكايت ديگري دارد، اين دو محل معضلي است كه ساماندهي آن نيازمند ورود جدي مسئولان است.

در اين دو محل نشانه ‌اي از نظارت مسئولان و كارشناسان مراكز بهداشتي به چشم نمي ‌خورد، در حالي كه كنترل وضعيت بهداشتي بازار از سوي دانشكده علوم پزشكي و نظارت بر نحوه توزيع مواد غذايي در اين بازارها ضروري است، نبود نظارت بر دستفروشان، امكان شيوع انواع بيماري را در ميان مردم و حتي فروشندگان را افزايش داده است.

فروش مرغ زنده و ماهي و ميگو ميان دستفروشان در حالي صورت مي گيرد كه مركز بهداشت خوزستان بارها به غير مجاز بودن اين فروش تاكيد كرده است.

 

مريم غلامي يكي از شهروندان آباداني در اين خصوص گفت: تردد در خيابان هايي كه در اختيار دستفروشان قرار گرفته سخت است و ورود نكردن مسئولان شهري به اين موضع كمي سوال بر انگيز است.

منصور قاسمي ديگر شهروند آباداني مي گويد: آبادان داراي چند بازار تره بار و ماهي فروشي است، ولي حضور پر رنگ خرده فروشي دستفروشان در جاي جاي شهر را شاهد هستيم.

وي افزود: تردد در خيابان هايي كه در اختيار دستفروشان است براي هر شهروندي سخت است زيرا هم گره ترافيكي ايجاد شده و هم از نظر بهداشتي سلامت شهروندان در خطر است.

سالم آلبوغبيش كه با پلاك خودروي شادگان در حال فروش ماهي در مجاورت بيمارستان شهيد بهشتي آبادان است مي گويد: در شهرستان خود با معضل بيكاري روبرو هستيم و براي اداره امور زندگي مجبور به دستفروشي هستيم.

وي اظهار داشت: وقتي مسئولان براي ساماندهي دستفروشان برنامه اي ندارند مجبور هستيم در كنار خيابان هاي شهر اجناس خود را به فروش برسانيم.

محمد چاسبي يكي ديگر از دستفروشان آبادان نيز گفت: با توجه به شرايط بد اشتغال مجبور به دستفروشي هستيم و از لحاظ بهداشتي هم خطري به ديگران وارد نمي كنيم.

وي افزود: شهرداري قرار بود براي ساماندهي دستفروشان وارد عمل شود، ولي تاكنون اقدامي صورت نگرفته و ما راهي جز دستفروشي در خيابان نداريم.

 

حميد حنظل عيداني عضو شوراي شهر آبادان در اين خصوص گفت: پديده دستفروشي كه از صنوف مزاحم تلقي مي شوند به مشكلي جدي در اين شهر تبديل شده است.

وي اظهار داشت: براي جمع آوري دستفروشان در شهر شهرداري تنها نمي تواند وارد عمل شود بلكه فرمانداري، دادستان و نيروي انتظامي هم بايد همراه شهرداري باشند.

عضو شوراي شهر آبادان افزود: شهرداري چند بار نسبت به جمع آوري دستفروشان از خيابان ها اقدام كرد، ولي به دليل اينكه اقدام اساسي در اين خصوص صورت نگرفته است، حضور آنها در برخي خيابان هاي شهر را شاهد هستيم.

عيداني گفت: با راه اندازي بازارچه هاي محله اي مي توانيم مانع حضور دستفروشان در شهر باشيم هر چند كه دستفروشان بايد شناسنامه دار شوند.

وي افزود: برخي دستفروشان اقدام به تهديد كرده اند اما شهرداري نبايد از تهديد آنها ترسي داشته باشد و اقدام به جمع آوري آنان در سطح شهر كند.

محمودرضا شيرازي شهردار آبادان نيز گفت: بر اساس برنامه ريزي در فرمانداري ويژه آبادان، بزودي در خصوص جمع آوري صنوف مزاحم در آبادان اقدام مي شود.

وي اظهار داشت: شهرداري مخالف حضور دستفروشان در همه خيابان هاي شهر است و بزودي در خصوص شناسنامه دار كردن آنان و ساماندهي اين قشر اقدام مي شود.

 

گزارش: مسعود گادار

نوشتن دیدگاه