استخدام ۱۵۱ نیروی جدید در دانشکده علوم پزشکی آبادان

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان از استخدام ۱۵۱ نیروی جدید در سطح این دانشکده خبر داد.

علیرضا آموزنده اظهار کرد: بر اساس مجوز وزارت بهداشت زمینه جذب و استخدام ۱۵۱ نیروی جدید (اعم از کاردان و کارشناس رشته های درمانی) در این دانشکده مهیا شده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان افزود: نیروهای جذب شده در بخشهای ویژه (پی. آی. سی. یو، ان. آی. سی. یو، آی. سی. یو) ، زایمان، فوریتهای پزشکی ۱۱۵ و جایگزین پرستاران بازنشسته به کار گرفته می شوند.

دانشکده علوم پزشکی آبادان با تحت پوشش داشتن شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان به بیش از ۷۰۰ هزار نفر خدمات درمانی و بهداشتی ارائه می دهد.

نوشتن دیدگاه