اردوی آزادکاران نونهال کشور در آبادان برگزار می‌شود

در صورت موافقت فدراسیون، هیات کشتی و اداره ورزش و جوانان آبادان با همکاری هیات کشتی خوزستان میزبان اردوی تیم‌ملی کشتی آزاد نونهالان خواهند بود.

بر اساس هماهنگی به عمل آمده، تاریخ پیشنهادی از سوی هیات کشتی آبادان و هیات کشتی استان، روزهای 17 تا 20 اردیبهشت‌ماه است.

طی درخواستی از سوی هیات کشتی و اداره ورزش و جوانان آبادان و تایید و ارسال آن از سوی هیات کشتی استان به فدراسیون کشتی و همچنین در صورت موافقت، استان خوزستان در شهرستان آبادان میزبان اردونشینان تیم‌های ملی کشتی آزاد نونهالان کشورمان خواهد بود.

نوشتن دیدگاه