دادستان آبادان: آبادان به لحاظ مسائل انتخاباتی حوزه سفید است

دادستان دادگاههای عمومی و انقلاب آبادان گفت: حوزه آبادان از لحاظ مسائل انتخاباتی جزو حوزه های سفید بوده است.

احمد شیرعلیزاده با اشاره به رسیدن به دومین مرحله از دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور و از جمله آبادان افزود: در این دوره دو کاندیدا از حوزه انتخابیه شهرستان آبادان با یکدیگر به رقابت می پردازند، و در زمان تبلیغات تاکنون هیچ مشکلی مشکل و یا جرم و تخلف نگران کننده و خاصی نداشتیم.

وی با بیان اینکه هر دو کاندیدا از نیروهای ارزشی نظام هستند، اظهار کرد: دست اندکاران امر برگزاری انتخابات در نشستهایی با هواداران و کاندیداها موارد را گوشزد کرده و تذکرات لازم را به آنان ارائه کرده اند.

علیزاده تصریح کرد: تاکنون مشکل خاص و یا تخلف انتخاباتی که منجر به تشکیل پرونده شود، در آبادان وجود نداشته است.

دادستان دادگاههای عمومی و انقلاب آبادان گفت: امید می رود تا شاهد انتخاباتی سلام و بی حاشیه تا پایان زمان برگزاری انتخابات باشیم.

شیرعلیزاده از شهروندان آبادانی خواست تا در اسرع وقت با حضور در شعب اخذ رای نسبت به انتخاب فرد مورد نظر خود و ریختن روی خود به صندوق اقدام کنند.

وی تصریح کرد: هیچ چیز اثبات شده ای در خصوص بروز تخلفات انتخاباتی وجود ندارد و این به خاطر مسائل پیشگیرانه ای است که انجام شده است.

دادستان دادگاههای عمومی و انقلاب آبادان با تاکید بر پایبندی کاندیداها و هواداران آنان به قوانین و مقررات گفت: در صورت موفقیت هر یک از کاندیداها نفر دیگر و هواداران آن بایستی این وضعیت را پذیرا شوند.

نوشتن دیدگاه