تربيت هزار حافظ يك جزء قرآن كريم در منطقه آزاد اروند طی بازه زمانی 4 ماهه

معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد اروند گفت: هر موسسه قرآني در اين منطقه موظف است تا 20 حافظ جزء يك قرآن تربيت كند كه در پايان دوره چهار ماهه، يك هزار حافظ قرآني يك جزء تربيت مي شود.

سيد مرتضي نعمت زاده سه شنبه در حاشيه نشست شوراي راهبردي قرآن منطقه آزاد اروند در جمع خبرنگاران رسانه ها گفت: رويكرد مهمي كه در اين منطقه پيگيري مي شود، حفظ با مفهوم قرآن كريم است به اين معني كه تنها حافظ قرآن تربيت نمي شود، بلكه حافظ قرآني يك متفكر و انديشمند قرآني است و با عمق مفاهيم و معارف قرآن آشنا باشد.

وي ابراز اميدواري كرد تا با تربيت يك هزار حافظ قرآني، نهضت بزرگ تربيت حافظ قرآن در منطقه آزاد اروند ايجاد شود. نعمت زاده گفت: برنامه اي نيز با عنوان ' آفاق نور ' در منطقه آزاد اروند برنامه ريزي شده كه در آن، موسسات و مهدهاي قرآني برنامه هاي قرآني را برگزار كرده و هزينه آن را سازمان منطقه آزاد اروند پرداخت مي كند و بر اين اساس، هر هفته يك محفل انس با قرآن در اين مهد ها برگزار مي شود.

معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: سال گذشته اقدامات مناسبي براي توسعه فرهنگ قرآني و آموزش قرآن در منطقه آزاد اروند اجرا شد كه از اين موارد مي توان به برگزاري محفل انس با قرآن در سطح بين المللي و حضور قاريان مطرح بين المللي همچون استاد محمود انور شحات ياد كرد.

وي بر تجميع تمامي توانمندي هاي موسسات دولتي و غير دولتي و تشكل هاي مردم نهاد و بنگاه ها و موسسات اقتصادي در جهت كمك و پشتيباني به حركت قرآني در منطقه آزاد اروند تاكيد كرد.

چهارمين شوراي كاربردي قرآني مناطق آزاد كشور با حضور دبير شوراي راهبردي قرآن مناطق آزاد كشور در سازمان منطقه آزاد اروند در آبادان برگزار شد.

نوشتن دیدگاه