مراجعه 635 هزار نفر به بخش‌های پاراکیلینیکی بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان از مراجعه بیش از 635 هزار نفر به بخش‌های پاراکیلینیکی بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشکده در سال 94 خبر داد.

عبدالله خوان‌زاده اظهار کرد: در سال گذشته به صورت دقیق تعداد 635 هزار و 887 نفر برای خدمات پاراکیلینیکی (الکتروکاردیوگرافی، رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن، پاتولوژی، آزمایشگاه و ...) به بیمارستان‌های زیر پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان مراجعه کردند.

وی در ادامه اضافه کرد: از این تعداد، بیمارستان‌های آبادان با 443 هزار و 41 نفر بیشترین مراجعه را به خود اختصاص دادند.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به این موضوع که بعد از آبادان، خرمشهر بیشترین آمار خدمات پاراکیلینیکی در بخش‌های بیمارستان‌های را دارا است، افزود: این تعداد مراجعه در خرمشهر 103 هزار و 197 نفر بوده است.

خوان‌زاده خاطرنشان کرد: در همین بازه زمانی 89 هزار 649 نفر در شادگان و بیمارستان‌های این مناطق در این حوزه از درمان، پیگیر درمان خود شدند.

نوشتن دیدگاه