استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود بر اساس نامه شماره ۷۲۵۸/۲۰۹/د مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۴ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و قوانین و مقررات جاری ، تعداد سی و هفت نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی عمومی و مصاحبه تخصصی و با احراز صلاحیت های عمومی و بر اساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب ۹/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی تحت پوشش شرکت پیمانکاری برای خدمت در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان و واحدهای تابعه دعوت به همکاری می نماید.

کلیه داوطلبان جهت ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۴ اردیبهشت لغایت ۱۰ اردیبهشت ۹۵ به آدرس abadanums.ac.ir مراجعه نمایند.

 

- کارشناس فوریت های پزشکی ، 8 نفر

- کاردان فوریت های پزشکی ، 14 نفر

- کارشناس مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، 15 نفر

نوشتن دیدگاه