تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از فردا آغاز می‌شود

تبلیغات مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از فردا (پنجشنبه) به مدت یک هفته آغاز می‌شود و 24 ساعت قبل از آغاز زمان رای‌گیری این فرصت به پایان می‌رسد.

مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10 اردیبهشت برگزار می‌شود.

در این مرحله از انتخابات کسانی می‌توانند در یک حوزه رای دهند که در مرحله نخست در همان حوزه‌ انتخابیه رای داده باشند. همچنین کسانی که در مرحله اول رای نداده باشند می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود 19 میلیون تعرفه جدید چاپ شده و تعرفه‌های مرحله اول به هیچ عنوان برای مرحله دوم قابل استفاده نیست.

احکام مرحله دوم از جمله مربوط به تبلیغات همانند مرحله اول خواهد. در این مرحله از انتخابات 15 هزار و 350 شعبه در 21 استان کشور در نظر گرفته شده است.

136 نامزد در 55 حوزه انتخابیه به رقابت می‌پردازند تا تکلیف 68 کرسی باقی‌مانده مجلس شورای اسلامی مشخص شود

در آبادان دو نامزد با هم رقابت می کنند.

نوشتن دیدگاه