فرآیند تولید بنزین در پالایشگاه آبادان تداوم دارد

فاز ٣ پالایشگاه آبادان فعالیت طبیعی خود را انجام می‌دهد و مشکلی در فرآیند تولید بنزین وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان با تاکید بر این که فاز ٣ این پالایشگاه از مدار تولید خارج نشده است، گفت: فاز ٣ پالایشگاه آبادان مشتمل بر چند واحد بوده که اصلی‌ترین آنها، واحد شکست کاتالیست (کت کراکر) است.

حبیب ا... ابولحسینی اظهار کرد: در این واحد مشتقات نفت کوره به بنزین سوپر، گاز مایع و گازوییل تبدیل می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به افت فشار ایجاد شده در این واحد (از ٤٣ هزار بشکه به ٣٣ هزار بشکه) تا بازگشت به شرائط طبیعی واحد کت کراکر، واحد شستشوی شماره ١٥ به عنوان جایگزین چند ساعته عمل کرده است.

وی سرمای ناشی از بارشهای اخیر، همچنین فاصله زیاد شبکه انتقال بخار (واحدهای تولید بخار) را عوامل مهم افت فشار در واحد کت کراکر عنوان کرد.

مدیر شرکت پالایش نفت آبادان تصریح کرد: هم اکنون هم فاز ٣ پالایشگاه آبادان و هم دیگر بخشهای این پالایشگاه، فعالیت طبیعی خود را انجام می دهند و هیچ مشکلی در روند تولید بنزین وجود ندارد.

نوشتن دیدگاه