21 كيلومتر سيل بند در ساحل رودخانه بهمنشير آبادان احداث شد

فرماندار آبادان از احداث 21 كيلومتر سيل بند با يك متر ارتفاع در ساحل رودخانه بهمشنير به منظور مقابله با سيلاب احتمالي در اين منطقه خبر داد.

عزيز الله شهبازي افزود: با توجه به بارش باران شديد در استان خوزستان و سرريز شدن رودخانه دز پيش بيني مي شود كه سرريز يا سيلاب آن از روز جمعه به آبادان و خرمشهر برسد.

وي اظهار داشت: با توجه به احتمال افزایش دو متري ارتفاع رودخانه بهمنشير 40 دستگاه لودر و بيل مكانيكي در مناطق از قبل پيش بيني شده در حاشيه بهمشير و در روستاهاي حاشيه آن آماده مهار سيلاب هستند.

وي اظهار داشت: كليه تجهيزات و امكانات پيمانكاران منطقه آزاد اروند نيز براي همكاري و هماهنگي هاي لازم در اختيار ادارات شهرستان قرار گرفته است.

مدير بحران فرمانداري آبادان گفت: روستاهاي حاشيه اروند و بهمنشير، روستاي شهيد ياسيني،سليچ شرقي در معرض خطر اند و روستاهاي تنگه 1،2،3 در حالت نيمه هشدار قرار دارند و قرارگاه كربلا مشغول لايروبي انهار هستند.

فرماندار آبادان گفت: از روستائيان روستاهاي حاشيه بهمشير و جزيره شادماني ايستگاه هاي 11 و 12 شهر آبادان خواسته شده تا از حاشيه رودخانه عقب نشيني كنند و منتظر اعلام مسئولان در اين خصوص باشند.

وي گفت: از تمامي صاحبان شناور هاي صيادي و باري خواسته شد در حاشيه ساحل لنگر انداخته و آماده باشند.

فرماندار آبادان گفت: با توجه به تمهيدات اتخاذ شده مشكلي در تامين آب شرب شهروندان آباداني نيست و همه تلمبه خانه ها و تصفيه خانه هاي آب در سطح شهرستان در آماده باش كامل هستند.

نوشتن دیدگاه