مقتدایی: جدایی زنان و مردان در کنسرت ها نشان از عجز مسئولان دارد

استاندار خوزستان گفت: جدا کردن زنان و مردان در کنسرت های موسیقی امری جدید است و نشان از عجز مسئولان مربوطه در کنترل برخی امور دارد.

عبدالحسن مقتدایی در همایش مشترک ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ائمه جماعات خوزستان عنوان کرد: در این زمان با نسلی مواجه هستیم که تفاوت بسیاری در رفتار و عقایدشان با نسل قبلی وجود دارد. تعریف هر فرد از کلمه منکر با دیگری متفاوت است.

وی افزود: برداشت های واحد از یک موضوع واحد در جغرافیای مختلف بسیار مهم است و باید به این مسئله توجه ویژه ای شود.

مقتدایی تصریح کرد: به منظور همراه شدن افراد جامعه با محورهای اساسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید از اعمال سلایق شخصی جلوگیری کرد. در صورتی که از دوران کودکی به امور تربیتی نپردازیم انحراف شروع می شود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: جدا کردن زنان و مردان در کنسرت های موسیقی امری جدید است و نشان از عجز مسئولان مربوطه در کنترل برخی امور دارد. متاسفانه این مسئله به ما یاد آور شود که نتوانستیم رعایت حریم دیگران را به خوبی در جامعه نهادینه کنیم.

وی تصریح کرد: حساسیت بی جا بر روی برخی مسائل منجر به جواب عکس دادن یک روش تربیتی می شود. در این زمان بزرگ ترین منکر در جامعه فقر از جنبه های مختلف اقتصادی و فرهنگی است. توجه به این مسئله و انجام فعالیت های پیشگیرانه بسیار ضروری است.

استاندار خوزستان گفت: بزرگترین معروف نیز ایجاد اعتماد، وحدت و همدلی بین مردم است. به جای پرداختن به مسائل اصلی بر روی فرعیات متمرکز نشویم.

نوشتن دیدگاه