لزوم توجه به موضوع شهر گردشگری در منطقه آزاد اروند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند بر لزوم توجه به موضوع شهر گردشگری با هدف رونق اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر تاکید کرد.

سید مرتضی نعمت زاده با بیان اینکه تحقق بسیاری از مسائل به حضور مردم و یک حرکت اجتماعی نیاز دارد، گفت: بدون مشارکت اجتماعی بسیاری از طرحها به ویژه در بحث گردشگری به سرانجام نمی رسد.

وی از گردشگری به عنوان یک فرهنگ نام برد و افزود: در صورت ریشه دار شدن و تحقق فرهنگ گردشگری در وجود خود و جامعه، آنگاه می توانیم شرایط مساعد را برای تبدیل این منطقه به یکی از کانونهای گردشگری در عرصه بومی، استانی، ملی و بین المللی مهیا کنیم.

نعمت زاده اظهار کرد: امروزه موضوع شهر گردشگری به عنوان یک مسئله مهم در دنیای گردشگری مطرح است.

در شهر گردشگری تمامی ادارات، سازمانها و نهادهای فعال در آن شهر باید نحوه خدمات دهی به شهروندانشان با رویکرد گردشگری باشد تا از طریق جذب گردشگر بتوان یک حرکت اقتصادی را در جهت رونق کسب و کار و درآمد به انجام رساند.

وی تصریح کرد: در واقع این نوع کارکرد دیگر هزینه به شمار نمی رود بلکه نوعی سرمایه گذاری است که منافع آن به مردم بر می گردد.

 

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در زمان حاضر موضوع گردشگری از این جهت که بتواند سبب رونق اقتصادی منطقه و کسب و کار شود مهم است تا مردم از این طریق بتوانند درآمدهایشان را ارتقا دهند، هدف اصلی ما از هزینه کرد در بحث گردشگری در واقع کمک به بهبود وضعیت معیشتی مردم و ارتقاء سطح درآمدهای آنان است.

نعمت زاده افزود: برای دستیابی به این مهم نیاز به تعامل مسئولان فرهنگی و شهروندان با یکدیگر دارد.

وی اظهار کرد: هنگامی که یک گردشگر وارد محیطی می شود نیاز به دریافت انرژی مثبت دارد، شهروندان بایستی در تعامل با گردشگران غم و اندوه خود را در آن لحظات کنار بگذارند و با عشق و علاقه و احساس مسئولیت به ارائه خدمات به گردشگران بپردازند.

نعمت زاده تصریح کرد: تلاش ما بر این است که فضای جدیدی را برای شهروندان و گردشگران ایجاد کنیم البته کارهای زیادی برای انجام دادن داریم که با حمایت و مشارکت مردم به طور قطع به نتیجه می رسیم.

نوشتن دیدگاه