تئاتر آبادانی ها برای نخستین بار به صحنه رفت

تئاتر آبادانی ها با مضمون آبادان امروز و آبادان جنگ به کارگردانی رضا چوپان برای اولین بار به صحنه رفت.

این تئاتر از اولین هایی می گوید که امروز در آبادان اول نیست. آبادانی ها روایتگر شهری است که شبیه شهر است.

رضا چوپان با بیان دغدغه های متن این تئاتر گفت: تئاتر آبادانی ها در اصل دغدغه های شخصی من است که آبادان را با همه خرابی هایش دوست دارم و کاستی های آن را می بینم. این تئاتر برای افزایش قوه بصری مردم برای درک مفاهیم جنگ زدگی است.

نویسنده و کارگردان تئاتر آبادانی ها با اشاره به اجرای بازیگران تئاتر بیان کرد: این تئاتر بیانگر ماندگاری، مقاومت مردم خاکی آبادان پس از جنگ است و جنگ زدگی که بخشی از تاریخ آبادان است و خیلی از اولین ها را عقب انداخته است.

چوپان از اجرای اصلی تئاتر آبادانی ها در روز 18 فروردین خبر داد و گفت: این تئاتر برای جشنواره بین المللی فتح خرمشهر آماده شده است و هدف آن بیان حقایقی از کاستی هایی است که مردم آبادان، شهر اولین ها دارند.

وی افزود: رسالت اصلی تئاتر برقراری ارتباط با مردم است با اجرای بعدی این تئاتر در محیط فضای عمومی شهری مانند خیابان، برای عموم مردم به هدف اصلی تئاتر نزدیک تر می شویم.

تئاتر آبادانی ها به مدت 13 دقیقه به روی صحنه رفت و بازیگران این تئاتر با لباس ها و صورت خاکی و گِلی روایتگر مردمان شهر آبادان است که ایستاده مردند و مقاومت کردند.

هنرمندان تئاتر در شهر آبادان علاوه بر موانع بسیاری از کمبود ها همواره پشت درهای بسته لابی گری های مدیریتی مانده اند و سخت گیری های هیات بازبینی مانع دیگری برسر راه علاقه مندان هنر تئاتر است.

هنر تئاتر همواره درگیر حاشیه های غیر هنری بوده است.

نوشتن دیدگاه