فرمانده مرزبانی کشور از نوار مرزی اروندرود بازدید کرد

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه از نوار مرزی ایران و عراق در رودخانه اروند بازدید کرد.

سردار قاسم رضایی در حاشیه بازدید از نوار مرزی گفت: طبق توافق ببین دو کشور ایران و عراق علمیات مشترک برای تامین امنیت دریایی اروند رود و تامین زمینه فعالیت سالم و قانونی صیادی و کشتیرانی در حال انجام است.

وی افزود: طبق توافق با طرف عراقی، گشت مشترک در خط 'تالوک' به منظور جلوگیری از قاچاق و برقراری امنیت اجرا می شود.

سردار همچنین از برگزاری رزمایش مشترک بین مرزبانی ایران و عراق در نیمه نخست سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این مانور به منظور ارتقاء امنیت در مرز مشترک دو کشور برگزار می شود.

سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با حضور در چند لنج صیادی با ماهیگیران از نزدیک دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار ها لنجداران و ماهیگیران بومی با ابراز رضایت از امنیت موجود در اروندرود و سواحل مرزی کشور ایران با عراق، از اقدامات دریابانی آبادان قدردانی کردند.

نوشتن دیدگاه