خانه دستیاران جوان سازمان منطقه آزاد اروند افتتاح شد

خانه دستیاران جوان سازمان منطقه آزاد اروند با حضور دستیار جوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور افتتاح شد.

مصطفی حسنی دستیار جوان دبیر شورای عالی سازمان مناطق آزاد کشور در این آیین گفت: باید شرایطی برای جوانان مناطق آزاد فراهم شود تا به جای کاریابی، حس کارآفرینی در آنها ایجاد شود تا بتوانند برند شده و انگیره بیشتری برای فعالیت تبلیغاتی داشته باشند.

وی با بیان پیگیری طرح های کلان اقتصادی در کشور از سوی مدیران، اظهار داشت: راه رسیدن به موفقیت تنها طرح های کلان نیست، بلکه طرح های متوسط و کوچک است که رشد و توسعه را به دنبال دارد.

دستیار جوان دبیر شورای عالی سازمان مناطق آزاد کشور افزود: در ایران به موضوع پول سازی کمتر توجه شده و وظیفه ماست تا این نگاه را به مناطق آزاد کشور وارد کرده و به ایده های نو بپردازیم.

حسنی گفت: دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به مباحث ایده های نو و طرح های جدید توجه ویژه دارد و برای رسیدن به نتیجه بهتر، به همکاری جوانان فعال در این زمینه نیاز داریم.

 

دستیار جوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری کشور در ادامه گفت: از مدیران عامل مناطق آزاد کشور انتظار می رود که به جوانان متخصص و توانای خود ایمان داشته باشند و کارها را به آنها بسپارند تا شاهد تحول و رونق در اقتصاد مناطق خود باشند.

دستیار جوان و مدیر حوزه مدیر عامل منطقه آزاد اروند نیز در این آیین با بیان مدیریت پرتوان و شایسته مدیر عامل این سازمان، گفت: مدیر عامل سازمان از مدیرانی است که با ایمان و اعتقاد کامل به توانایی جوانان مستعد و متخصص، از حداکثر ظرفیت منطقه برای استفاده از توان جوانان در لایه های مدیریت اجرایی منطقه استفاده کرده است.

موعود شمخانی با اشاره به وجود مدیران جوان و با استعداد در بخش های اجرایی سازمان منطقه آزاد اروند افزود: این سازمان مفتخر است که در حوزه های مختلف صنعتی، سرمایه گذاری، فنی و مهندسی، عمرانی و فرهنگی از جوانان متخصص و تحصیلکرده استفاده کرده است.

وی گفت: این موضوع، بیانگر توجه ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در استفاده از توان جوانان در راستای تحقق اهداف می باشد.

نوشتن دیدگاه