راه اندازی نخستین کانون زنان بازرگان خوزستان در آبادان

رئیس کانون زنان بازرگان ایران با بیان فعالیت نخستین کانون زنان بازرگان خوزستان در آبادان، گفت: 15 شعبه کانون زنان بازرگان در سراسر کشور فعال است.

سیده فاطمه مقیمی در مجمع موسسان زنان بازرگان شهرستان آبادان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این شهر، آبادان بر لزوم تقویت حس خودباوری و اعتماد به نفس در میان زنان بازرگان تاکید کرد و افزود: زنان 50 درصد جمعیت در کشور و بیش از 60 درصد ظرفیت دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند.

وی اظهار داشت: بر اساس شاخص، زنان جزو متفکران جامعه که درجات عالی تحصیل را گذرانده اند، محسوب می شوند ولی این قشر در بنگاه های اقتصادی از جایگاه شایسته ای برخوردار نیستند.

مقیمی، خودباوری اقتصادی و اعتماد به نفس را از راهبردهای رسیدن زنان به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور دانست و گفت: بهره گیری از تشکیل سازمان های مردم نهاد می تواند زمینه ساز ورود بیشتر زنان به اقتصاد کشور شود.

رئیس کانون زنان بازرگان ایران به وجود سه اتاق بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر در خوزستان اشاره کرد و افزود: با پیگیری های اتاق بازرگانی آبادان، پانزدهمین کانون زنان بازرگان در این شهر راه اندازی شد.

رئیس کانون زنان بازرگان ایران در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: هدف زنان در اقتصاد، کمک به جامعه است ولی هیچگاه نباید از وظیفه ی اصلی که همان، تربیت زنان و مردان نسل آینده است غافل شوند، زنان به عنوان مادران و همسران جامعه رسالت خود را نباید از دست دهند، زیرا اگر فرزندان به نیکی تربیت نشوند، به زنان نسل آینده جایگاهی داده نمی شود.

توسعه و ارتقاء کارآفرینی زنان بازرگان و پیگیری رفع موانع کار، حمایت و تشویق بانوان در امور تجاری و همسو کردن آن در راستای توسعه اقتصادی کشور در دستور کار کانون زنان بازرگان ایران است.

نوشتن دیدگاه