خاطرات رادیو نفت ملی آبادان در "اینجا آبادان"

نویسنده کتاب "اینجا آبادان" گفت: این کتاب خاطرات 30 تن از کارکنان رادیو نفت ملی آبادن است.

سید قاسم یاحسینی نویسنده کتاب "شما کی شهید شدید؟" در خصوص کتاب جدیدش گفت: "اینجا آبادان ..." نام کتاب جدیدی است که با موضوع دفاع مقدس به زودی منتشر می شود.

وی در خصوص موضوع کتاب "اینجا آبادان ..." گفت: این کتاب شامل خاطرات 30 تن از مدیران و کارمندان رادیو نفت ملی آبادن است.

سید قاسم یاحسینی در خصوص کتاب "شما کی شهید شدید؟" گفت: این کتاب را هنوز به انتشاراتی نسپرده ام و مشخص نیست کی به چاپ می رسد.

نوشتن دیدگاه