سخنان شهردار اروندکنار در خصوص تصاویر فضای مجازی با موضوع دفن غیر بهداشتی زباله

شهردار اروندکنار شهرستان آبادان با انتقاد از انتشار برخی تصاویر مربوط به دفن غیر اصولی زباله شهر در فضای مجازی و انتصاب آن به شهرداری اروندکنار، افزود: در بررسی ها مشخص شد که این تصاویر مربوط به دو سال پیش بوده و دستگاه دفن و کارگران جمعی این شهرداری نمی باشد.

یوسف دریس افزود: طی دو ماه گذشته مبلغ 600 میلیون ریال به منظور پاکسازی و بهسازی گود زباله های این شهر هزینه شده است و محل جدید گود زباله ها مشخص شده از سوی اداره محیط زیست شهرستان آبادان به صورت مشترک بین شهرداری اروندکنار، چوئبده و دهیاری های بخش اروندکنار مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: شهرداری اروندکنار با توجه به نزدیکی گود زباله مشترک به شهر اروندکنار، طی دو ماه گذشته با استفاده از خودروهای مخصوص نسبت به بهسازی محل و احداث جاده جدید برای عبور ماشین آلات دفن زباله اقدام کرده است.

دریس گفت: شهرداری چوئبده و دهیاری های روستاهای بخش اروندکنار برای نگهداری و دفن بهداشتی و اصولی زباله ها همکاری مطلوبی ندارند و شهرداری اروندکنار هر ساله به تنهایی در این خصوص هزینه های کلان متحمل می شود.

وی افزود: شهرداری اروندکنار با استفاده از دو خودروی مکانیزه جمع آوری زباله، روزانه حدود چهار تا 4.5 تن زباله شهری را جمع آوری کرده و به صورت اصولی دفن می کند.

وی افزود: اداره محیط زیست به صورت مرتب از محل بازدید کرده و در صورت وجود مشکل در دفن زباله هاف به سرعت دخالت می کند.

نوشتن دیدگاه