کارگران پیمانی اتوبوسرانی آبادان به دنبال تبدیل قرارداد کار

حدود ۱۰۰ نفر از کارگران اتوبوسرانی آبادان به دلیل نداشتن امنیت شغلی خواستار تبدیل وضعیت خود از پیمانی به قرارداد مستقیم هستند.

کارگران اتوبوسرانی آبادان با اعلام این خبر گفتند: حدود ۱۰۰ کارگری که در بخشهای مختلف شرکت «اتوبوسرانی آبادان» تحت عناوین شغلی راننده، تعمیرات، موتوری و ستادی توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی (پیمانکاری) مشغول به کارند به دلیل نداشتن ثبات شغلی و هم‌چنین ضعف حقوق و دستمزد، ابراز نارضایتی می‌کنند.

کارگران با بیان اینکه از مجموع ۱۴۰ کارگر شاغل درشرکت اتوبوس رانی آبادان، نزدیک به ۱۰۰ نفر را کارگران پیمانکاری و مابقی را کارگران رسمی تشکیل می‌دهند افزود: کارگران پیمانکاری علاوه بر آنکه هر ماه دستمزد ماهیانه خود را با تاخیر دریافت می‌کنند، از شرایط کار با این شرکت پیمانکاری رضایت ندارند و خواستار تغییر وضعیت شغلی خود هستند.

به گفته کارگران، همکاران رسمی و قرارداد مستقیمشان از مزایا‌ی ویژه‌ای همانند پاداش، حق طرح طبقه بندی مشاغل و غیره ... برخورداند اما این مزایا به کارگران پیمانکاری تعلق نمی‌گیرد.

کارگران می‌گویند: از چند سال پیش تعداد ۶۰ تا ۷۰ کارگر رسمی و قرارداد مستقیم شاغل در شرکت اتوبوسرانی آبادان بازنشسته شده‌اند این در حالیست که کارگران پیمانی که به صورت میانگین ۶ تا ۸ سال سابقه کار دارند انتطار داشتند که جایگزین نیروی کار بازنشسته شرکت بشوند.

نوشتن دیدگاه