تصویب پرداخت تسهیلات به طرح‌های گردشگری توسط منطقه آزاد اروند

در جلسه مشترک میراث فرهنگی و منطقه آزاد اروند پرداخت تسهیلات به طرح‌های گردشگری توسط منطقه آزاد اروند تصویب شد.

در جلسه مشترکی که سرپرستان اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آبادان و خرمشهر با مدیران منطقه آزاد اروند تشکیل دادند مقرر شده که از طرح‌های گردشگری در این دو شهرستان حمایت شود.

در این جلسه مقرر شد که منطقه آزاد اروند پس از گذشت درصدی از پیشرفت پروژه‌های گردشگری با اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران حمایت کند.

همچنین بحث رونق گرفتن گردشگری روستایی مطرح و گفته شد که مشاوری در حال تهیه طرح گردشگری روستایی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر است که پس از نهایی شدن این طرح اجرای آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

حمایت از طرح‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری در 2 شهرستان آبادان و خرمشهر اصلی‌ترین مصوبه این جلسه بود.

در ادامه انواع جاذبه‌های گردشگری موجود در خرمشهر از جمله گردشگری آبی، طبیعی، جنگ، گردشگری مذهبی، توریسم درمانی و ... مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تدوین طرح جامع گردشگری منطقه و ارایه برنامه زمانبندی 10 ساله در زمینه رسیدن به افق تبدیل گردشگری منطقه به قطب اول گردشگری کشور ماننده دهه‌های گذشته تأکید شد.

نوشتن دیدگاه