بررسی شکایت های انتخاباتی در آبادان در حال انجام است

دادستان دادگاههای عمومی و انقلاب آبادان گفت: کار بررسی گزارشات واصله تخلفات انتخاباتی دریافتی از سوی مردم در حال انجام است.

احمد شیرعلیزاده با اشاره به دریافت برخی گزارشات مردمی مبنی بر بروز تخلفات انتخاباتی از جمله خرید و فروش آرا افزود: کار بررسی گزارشات را به طور سریع در دستور کار قرار دادیم.

به گفته وی در زمان حاضر مسئولان ذیربط، نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی در حال بررسی گزارشات مردمی واصله هستند.

شیرعلیزاده اظهار کرد: در صورت دریافت گزارش واحدهای یاد شده نسبت به تشکیل پرونده و رسیدگی فوری اقدام می شود.

وی تصریح کرد: تا این ساعت گزارش منجر به تشکیل پرونده دریافت نکرده ایم.

نوشتن دیدگاه