تبلیغات انتخاباتی ۵ میلیارد ریال خسارت به شهر آبادان وارد کرد

شهردار آبادان گفت: بیش از پنج میلیارد ریال خسارت به دلیل تبلیغات غیر ضابطه ای هواداران کاندیداها به تاسیسات شهری آبادان وارد شد.

محمودرضا شیرازی افزود: متاسفانه به رغم توصیه های فراوان مبنی بر قرار داشتن در آستانه نوروز و لزوم توجه به رعایت پاکیزگی شهر، این مسئله از سوی هواداران کاندیداها نادیده گرفته شد.

وی اظهار کرد: آنان پوسترها و تراکت های تبلیغاتی کاندیداهایشان را با استفاده از نوعی چسب بر روی پایه های برق، تندیس ها، نماد های شهری، ستون ها و جداول چسبانده اند.

شیرازی تصریح کرد: جدا سازی این تراکت ها و پوسترهای آغشته به چسب با شستشو انجام نمی شود و برای آن کارگران زحمت کش شهرداری بایستی به صورت دستی و با استفاده از کاردک آنها را جدا کنند که کاری سخت، دشوار و زمان بر است.

به گفته شهردار آبادان، مورد یاد شده پیشتر به ستاد انتخابات و دادستانی اعلام شده بود.

32 کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آبادان طی یک هفته کار تبلیغات میدانی خود در سطح شهر را به انجام رساندند که ساعت هشت صبح امروز پنجشنبه ششم اسفند ماه آخرین مهلت تعیین شده برای پایان این تبلیغات بوده است.

نوشتن دیدگاه