ششمین کنگره ملی طب رزم در آبادان برگزار می‌شود

رئیس ششمین کنگره علمی طب رزم و چهارمین آیین اعطای جایزه ملی شهید دکتر رهنمون گفت: ششمین کنفرانس طب رزم و تروما به مدت زمان چهار روز در دو بخش علمی و فرهنگی برگزار می‌شود.

نوذر درستان امروز در نشست خبری ششمین کنگره علمی طب رزم و تروما و چهارمین آئین اعطای جایزه ملی شهید دکتر رهنمون اظهار داشت: ششمین کنفرانس طب رزم و تروما با مدت زمان چهار روز در دو بخش علمی و فرهنگی برگزار می‌شود.

وی افزود: بخش علمی برنامه در 2 روز متوالی در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی و بخش فرهنگی به منظور تجدید یاد و خاطره شهدای جامعه پزشکی و شهدای هشت سال دفاع مقدس در بیمارستان امیرالمومنین (ع) آبادان برگزار می‌شود.

رئیس ششمین کنگره علمی طب رزم‌ و تروما و چهارمین آئین اعطای جایزه ملی شهید دکتر رهنمون با بیان‌ اینکه‌ در برگزاری این‌ برنامه از تمامی ظرفیت‌های موجود اعم از مسئولان‌ استانی، جامعه‌ جراحان کشور، جامعه جراحان‌ خوزستان، جامعه بسیج پزشکی خوزستان و سپاه استفاده شده است گفت: همان گونه که از نام این کنگره پیدا است طب به معنای فعالیت‌های جامعه پزشکی و رزم نیز شرایط محیطی یک جامعه را شرح می‌دهد و این گنگره سعی دارد با ارائه مطالبی علمی مدیریت و عوامل اجرایی بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی را مشخص سازد.

وی تصریح کرد: در بخش علمی این کنگره مجموعه اقدامات از لحظه رخداد واقعه تا زمان بهبود آسیب دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد.

درستان عنوان کرد: توسط جامعه پزشکی 40 مقاله دریافت شده است که از این تعداد 20 مقاله به رای هیئت داوران به عنوان مقاله برگزیده انتخاب می شود.

 

در ادامه این نشست ایرج نظری نیز با بیان اینکه در گذشته این کنگره به منظور گرامیداشت خدمات پزشکانی که در زمان جنگ وارد صحنه شده بودند برگزار می‌شد بیان کرد: امروز در کنار بخش فرهنگی گرامی داشت یاد و خاطره شهید دکتر رهنمون به منظور بهره‌برداری از مباحث آموزشی بخش علمی با حضور اساتید برجسته و رزمنده دوران دفاع مقدس به این کنگره اضافه شده است.

وی افزود: در این کنگره اقدامات و مسئولیت هایی که برعهده جامعه پزشکی است به نحو مطلوب ارائه داده می‌شود تا این جامعه در زمان رویارویی با حوادث مترقبه و غیر مترقبه بتواند وظیفه خود را انجام دهد.

دبیر ششمین کنگره علمی طب رزم و تروما و چهارمین آئین اعطای جایزه ملی شهید دکتر رهنمون بیان کرد: این کنگره با حضور اساتید کشوری و معروف‌سعی در تدریس مباحثی را دارد که ماحصل آن‌سبب افزایش ارتقای کیفیت و کمیت خدمات افرادی که باید در زمان‌های حساس و بحرانی به خدمت بپردازند شود. نظری در پایان عنوان کرد: ششمین کنگره علمی طب رزم و تروما و چهارمین آئین اعطای جایزه ملی شهید دکتر رهنمون از 10 الی 11 اسفند ماه امسال در دو بخش علمی و فرهنگی برگزار می شود.

دکتر نادر صاکی نیز با بیان اینکه تا گذشته این گنکره در حد یک گرامیداشت شهدای جامعه پزشکی و شهدای دفاع مقدس بود گفت: سعی کردیم که با ورود بحث‌های علمی و پژوهشی توسط پژوهشگران و رزمندگان جامعه پزشکی دوران دفاع مقدس به کنگره، تجارب قدیمی و جدید را با یکدیگر ادغام و حاصل آن را در راستای ایجاد یک مدیریت بحران در مواقع بحرانی شناسایی و معرفی کینم.

نوشتن دیدگاه