کارگاه آموزشی نمایندگان فرماندار آبادان در شعب اخذ رای برگزار شد

با نزدیک شدن زمان انتخابات، کارگاه آموزشی نمایندگان فرمانداری در شعب اصلی و فرعی اخذ رای برگزار شد.

فرماندار آبادان در این کارگاه آموزشی گفت: نحوه چیدمان و انتخابات نمایندگان فرماندار، با ساعتها برنامه ریزی و بر پایه قاعده، نظم و انضباط صورت گرفته است.

عزیزاله شهبازی از نمایندگان فرماندار به عنوان نمایندگان دولت و به مثابه شخص فرماندار در روز برگزاری انتخابات در ۱۳۴ شعبه اخذ رای نام برد و افزود: از آنجایی که فرمانداران به عنوان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی مسئولیت تامین رفاه، آسایش، عمران و آبادانی را بر عهده دارند، تامین سلامت و امنیت انتخابات نیز بر عهده ما است.

وی اظهار کرد: دریافت اطلاعات از نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای پایه و اساس تصمیم گیری فرماندار است به همین دلیل بر صحت و سلامت گفتارها تاکید داریم.

شهبازی تصریح کرد: نباید هیچ گونه جهت گیری و تاثیرگذاری از سوی نمایندگان فرماندار بر روی آرای مردم له و یا علیه کاندیدای خاصی صورت گیرد.

در این نشست علاوه بر ارائه نکات کلیدی و لازم توسط فرماندار آبادان به نمایندگان فرمانداری، آموزشهای لازم توسط مدرس مربوطه ارائه شد و نمایندگان تعیین شده فرماندار برای شعب اخذ رای احکام خود را دریافت کردند.

نوشتن دیدگاه