۲ دستگاه ماشین بیهوشی پیشرفته برای آبادان و خرمشهر خریداری شد

رئیس اداره تجیهزات پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان از خرید دودستگاه ماشین بیهوشی پیشرفته برای بیمارستانهای آیت الله طالقانی آبادان و ولیعصر (عج) خرمشهر خبر داد.

راحیل ابوعلی اظهار کرد: برای خرید این دو دستگاه ماشین بیهوشی پیشرفته مبلغ یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای تهیه تجهیزات پزشکی جدید مورد نیاز افزود: کار خرید تجهیزات پزشکی جدید برای بیمارستانهای یاد شده در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، صورت گرفته است.

ابوعلی اظهار کرد: همچنین یک دستگاه جدید میکروسکوپ جراحی چشم برای استفاده بیماران در بیمارستان ولیعصر (عج) خرمشهر به مبلغ یک میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال خریداری شد.

به گفته رئیس اداره تجیهزات پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان، هزینه خرید دستگاه مذکور از محل اعتبار هیئت امنای صرفه جویی ارزی و در جهت اجرای طرح تحول نظام سلامت خریداری شده است.

نوشتن دیدگاه