۲ مورد تخلف انتخاباتی گزارش شده در آبادان تحت بررسی است

رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی دادگستری آبادان گفـت: در زمان حاضر کار بررسی دو مورد گزارش تخلف انتخاباتی دریافت شده در حال انجام است.

احمد شیرعلیزاده افزود: در صورت تائید تخلفات انجام شده به استناد ادله محکمه پسند، با عوامل تخلف برخورد می شود.

وی اظهار کرد: کاندیداها که قرار است خود عامل وضع قوانین در کشور باشند، باید خودشان نیز تابع قانون و ملزم به رعایت آن باشند.

شیرعلیزاده با اشاره بر تشکیل جلسات توجیهی با کاندیداها و ارائه شیوه نامه های انجام تبلیغات به آنان تصریح کرد: انتظار می رود تا کاندیداها تذکرات لازم را به هواداران خود بدهند تا از حدود تعیین شده قانونی برای انجام تبلیغات خروج نکنند.

 

رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی دادگستری آبادان گفت: هیچ کس مخالف شور انتخاباتی و ابراز شوق هواداران کاندیداها در جریان انجام تبلیغات نیست اما رعایت چارچوب های قانونی در مبحث انتخابات برای ما یک اصل اساسی و مهم است.

شیرعلیزاده افزود: هر چقدر که به زمان برگزاری انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی نزدیک می شویم شور و هیجان هواداران و تبلیغ کنندگان برای معرفی کاندیداهای مورد نظرشان به مردم بیشتر می شود و این مسئله امکان بروز تخلفات انتخاباتی بیشتر را موجب می شود.

وی اظهار کرد: بر این اساس هوشیاری کاندیداها و هواداران آنان در مدت تعیین شده برای انجام تبلغات را در عدم خروج از حدود تعیین شده و پایبندی آنان به قوانین را خواستاریم.

شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در محل دادگستری آبادان راه اندازی شده است که دادستان و معاون وی به عنوان رئیس و جانشین این شعبه به موضوع گزارشات تخلفات انتخاباتی رسیدگی می کنند این شعبه تا پایان انتخابات و اعلام نتیجه نهایی فعال است.

نوشتن دیدگاه