اعتبار کارت های ملی قدیمی تا پایان امسال

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: کارت های شناسایی ملی نمونه قدیم تا پایان امسال اعتبار دارد.

متن اطلاعیه این سازمان در خصوص تمدید اعتبار کارت‌های ملی قدیمی به این شرح است:

بسمه تعالی

سازمان ثبت احوال کشور در قالب یک برنامه سه ساله کلیه کارت های شناسایی ملی را به کارت هوشمند ملی تبدیل می کند. کلیه کارت های شناسایی ملی (نمونه قدیم) تا پایان سال جاری اعتبار دارند.

صاحبان آن دسته از کارت های شناسایی ملی که اعتبار کارت آنها خاتمه یافته براساس اطلاعیه های سازمان ثبت احوال که در ابتدای هر سال اعلام خواهد شد می باید به تدریج برای تعویض کارت خود اقدام نمایند.

نوشتن دیدگاه