دادستان آبادان: دلیل آتش سوزی شناورها در اروندرود تحت بررسی است

دادستان دادگاه های عمومی و انقلاب آبادان گفت: دلیل یا دلایل بروز آتش سوزی در شناورهای موجود در اروندرود همچنان تحت بررسی است.

احمد شیرعلیزاده با اعلام این مطلب افزود: موضوع عمدی بودن آتش سوزی شناورها هنوز محرز نشده و تحقیقات و بررسی های کارشناسانه در این رابطه همچنان ادامه دارد.

وی در خصوص نحوه جبران خسارت وارد آمده به مالباختگان اظهار کرد: چنانچه عمدی بودن آتش سوزی اثبات شود، فردی که آتش زده باید جبران خسارت کند اگر آتش سوزی غیر عمدی باشد ولی قصوری در کار دیده شود فرد مقصر باید جبران خسارت کند اما اگر حادثه ای بدون تقصیر و غیرعمد باشد بیمه خسارت را پرداخت می کند.

شیرعلیزاده با تاکید بر لزوم بیمه کردن شناورها و کالاها از سوی صاحبان اصلی آنان تصریح کرد: در صورت کوتاهی در بیمه کردن شناور و کالاها راهی برای جبران خسارت وجود ندارد.

دادستان دادگاه های عمومی و انقلاب آبادان با بیان اینکه هر فردی حق پیگیری قانونی برای دست یافتن به مال خود را دارد، یادآور شد: قانون بر اساس معیار (آنچه که پیشتر گفته شد) کار انجام می دهد و موضوع آتش سوزی شناورها در اروندرود هنوز تحت بررسی است.

۱۸ بهمن ماه جاری هشت فروند شناور و یک دوبه ۱۰۰۰ تنی در اروند رود در آتش سوختند.

نوشتن دیدگاه