حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه‌های آبادان ۶۹ درصد کاهش یافت

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آبادان از کاهش ۶۹ درصدی حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه‌های موجود در این شهر خبر داد.

علی سینا اسدی با اشاره به اینکه حفظ و صیانت از نیروی کار یکی از وظایف اساسی و بسیار مهم و ضروری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: حفظ و صیانت از نیروی کار افزایش تولید، بهره وری، احساس آرامش و امنیت را در محیط کار به دنبال دارد.

وی از نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه انسانی و منابع مادی نام برد و افزود: موضوع حفظ و صیانت از نیروی انسانی بایستی از سوی صاحبان صنایع و سرمایه مورد توجه خاص قرار گیرد.

اسدی اظهار کرد: در ۱۰ ماهه امسال دو هزار و ۱۲۵ مورد بازرسی ادواری و موردی در زمینه مشاغل سخت وزیان آور در قالب حفاظت ایمنی و بهداشت کار از سوی بازرسان این اداره انجام شد.

وی تصریح کرد: افزایش بازرسی ها سبب شد تا قریب ۶۹ درصد از حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه های موجود کاهش پیدا کند.

 

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آبادان یادآور شد: این اقدام امنیت، آرامش، نشاط و امید را در محیط کار برای نیروهای انسانی به وجود آورده است.

اسدی گفت: به منظور جلب مشارکت کارگران، نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در محیط های کار ضروری است.

وی با بیان اینکه تشکیل کمیته های یاد شده در دستور کار این اداره قرار دارد، افزود: در این راستا و براساس مواد ۹۱، ۸۵ و ۹۲ قانون کار، تمامی کارفرمایان مکلف هستند تا نسبت به تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و به کارگیری مسئول ایمنی در محیط کار اقدام کنند.

وی اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های مشمول و نظامند کردن به کارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و خودبازرسی های درون کارگاهی آئین نامه به کار گیری مسئولان ایمنی در کارگاه ها تدوین شد. وی از ایمن سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی که منجر به کاهش حوادث ناشی از کار می شود به عنوان هدف کلی اجرای طرح ایمن سازی محیط کار نام برد.

نوشتن دیدگاه