برگزاری انتخابات انجمن شعر عربی آبادان

اعضای هیات مدیره انجمن شعر عربی آبادان با برگزاری انتخابات مشخص شدند.

اولین جلسه انجمن شعر عربی آبادان به همت هیات موسس و با حضور کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبادان و جمع کثیری از شاعران این شهرستان در محل کانون آزادگان برگزار شد.

در این انتخابات کاندیداها پس از معرفی اهداف و فعالیت‌های خود را در زمینه ادبیات یکی پس از دیگری برای حاضرین بازگو کردند.

در ادامه و پس از رای‌گیری جمال نصاری به عنوان رییس انجمن، جاسم بترانی نایب رییس، محمد عیدانی خزانه‌دار، صادق آلبوغبیش منشی و جاسم نگارش بازرس انتخاب شدند.

انتخاب این افراد برای یک سال است.

نوشتن دیدگاه