شیوه تبلیغات قانونی کاندیداهای مجلس دهم اعلام شد

رییس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان خوزستان عناوین مجاز، غیرمجاز و مستندهای قانونی تبلیغات نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

هومن خورشید اظهار داشت: توجه به قانون تبلیغات رسمی از سوی نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای فعالیت تبلیغاتی از 29 بهمن تا پنجم اسفند ماه سال جاری لازم اجراست.

وی موارد مجاز در زمان تبلیغات انتخاباتی را چاپ تراکت در قطع 20 در 15 سانتی متر و توزیع آن ،چاپ و توزیع جزوه، زندگینامه، کتابچه و کارت حداکثر در قطع 20 در 15 سانتی متر، استفاده از عکس برای تراکت، زندگینامه، جزوه، ، کتابچه و کارت حداکثر در قطع 20 در 15 سانتی متر، سخنرانی، پرسش و پاسخ از سوی نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آن ها در محیط های غیردولتی ،تبلیغ در روزنامه ها و جراید بخش خصوصی با در نظر گرفتن قانون تبلیغات،ارسال و توزیع آثار تبلیغاتی مجاز از طریق شرکت پست در پاکت های بسته و بدون وجود آثار تبلیغاتی بر روی پاکت را از موارد مجاز تبلیغات کاندیداها ذکر کرد.

وی افزود: اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها بدون ذکر عنوان و مسئولیت و درج نظر آن ها در آثار تبلیغاتی مجاز مشروط به تسلیم قبلی مدارک مستند به امضای ایشان به هیات اجرایی،درج و انتشار مراتب حمایت مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز توسط نمایندگی به شرط وجود مستند مکتوب ، تشکیل تنها یک ستاد تبلیغات انتخاباتی در مرکز بخش، شهر، شهرستان وهریک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ ،نصب هرگونه تابلو، بنر و پارچه نشان دهنده مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها در محل ستاد تبلیغات، نصب پلاکارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها فقط در جهت تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات بدون درج اسامی داوطلبان،استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترک، توسط نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای کاندیداها مجاز می باشد.

 

خورشد اضافه کرد: همچنین برگزاری اجتماعات، گردهمایی و همایش با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، نصب آثار تبلیغاتی مجاز صرفا در مکان هایی که از سوی شهرداری یا دهیاری ها تدارک دیده شده است، نصب و استفاده از بلندگو صرفا در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایشان مجاز می باشد.

وی گفت: نامزدهای انتخاباتی می توانند ستاد انتخاباتی خود را به تفکیک مردان و زنان تشکیل دهند و شهرداری ها و دهیاری ها می توانند با استفاده از امکانات محلی مکان های مناسبی را برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.

وی همچنین استفاده از هرگونه پلاکارد به منظور تبلیغات به نفع یا علیه کاندیدا، پوستر و دیوار نویسی، راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن،استفاده از عکس خارج از قالب تراکت، جزوه، زندگینامه، کتابچه و کارت و نیز چاپ آن در قطع بزرگتر از ابعاد 15 در 10 سانتی متر، نصب و الصاق هرگونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه تبلیغاتی به طور کلی به جز بنر و پارچه در محل ستاد های تبلیغاتی نامزدها ،اعلام نظر شخصیت ها در تائید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آن ها و عدم ارائه مدرک کتبی مربوط با امضای آن ها به هیات اجرایی را از موارد غیر مجاز اعلام کرد.

رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان خوزستان دایر کردن بیش از یک ستاد تبلیغات انتخاباتی در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها و هریک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ، درج اعلام حمایت مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز بدون وجود مستند مکتوب نزد نامزد، نصب هرگونه آثار تبلیغاتی توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها مبنی بر حمایت از نامزدهای انتخاباتی،انتشار مطالب غیر واقعی دال بر انصراف حمایت گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین در مطبوعات، نشریات، خبرگزاری ها و ...، تبلیغ علیه داوطلبان نمایندگی در مطبوعات، نشریات، خبرگزاری ها و ... و چاپ فوری پاسخ نامزد توسط نشریه، روزنامه ، خبرگزاری های مربوطه را موارد دغیر مجاز تبلیغاتی اعلام کرد.

 

خورشید گفت: تبلیغ علیه داوطلبان دیگر از سوی داوطلب یا طرفداران وی، تبلیغ له یاعلیه نامزدهای انتخاباتی حتی به صورت درج آگهی درنشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارت خانه ها، ادارات، نهادها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها، نهاد هاو موسساتی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می کنند، انجام فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله ای که جنبه رسمی و دولتی دارد،استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، نهادها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها، نهاد ها و موسساتی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می کنند و یا در اختیار گذاشتن آن ها برای انجام تبلیغات داوطلبان نمایندگی، تبلیغ اعضای هیات های اجرایی و نظارت انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخابات،تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری از موارد غیر مجاز است.

به گفته وی فعالیت تبلیغاتی کارمندان دولت در ساعات اداری، برگزاری و دعوت داوطلبان انتخاباتی از مردم جهت شرکت در گردهمایی یا همایش و تشکیل جلسه سخنرانی تبلیغاتی قبل از آغاز زمان قانونی تبلیغات،محو یا پاره نمودن آگهی تبلیغاتی مجاز نامزدها که در محل مجاز در زمان قانونی تبلیغات الصاق گردیده است، هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس ، پوستر و بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع می باشد.

خورشید اضافه کرد: استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و در خارج از محیط سخنرانی نامزدهای انتخاباتی ممنوع می باشد.

وی در پایان گفت: مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فصل مجازات ها، مرتکبین جرائم و تخلفات فوق الذکر اعم از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا افراد دیگر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

استان خوزستان 18 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد . دهمین دوره انتخابات خانه ملت همزمان با انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری هفتم اسفند امسال برگزار می شود.

نوشتن دیدگاه